Mây núi Sa Pa đẹp như tranh thủy mặc - phóng sự ảnh Phạm Ngọc Bằng

alt

 

alt

 

alt

 

alt

 

alt

 

 

. PHẠM NGỌC BẰNG

Hình ảnh do tác giả giữ bản quyền